Referencie

  • Valéria C.

    Prístup pána Maľu a pani Zdechovanovej k vybavovaniu záležitostí bol profesionálny a promptný.

  • Tomáš Varga

    Pán Ondrej Maľa všetko komfortne vybavil k mojej spokojnosti.